طراحي داخلي منزل

طراحي داخلي هنري است كه با پياده سازي آن با روش هايي خوب و قابل قبول

مي توان بازدهي رواني و فيزيكي بسياري براي اعضاي خانواده فراهم كرد.

 

يكي مزيت هايي كه معماري داخلي منزل براي ما دارد اين است

كه براي لوازم و وسايل و اسباب منزل بهترين چيدمان را داشته باشيم.

 

طراحي داخلي

 

به طور حتم يك چيدمان غير حرفه اي موجب خواهد شد

تا فضاي بيش تري در منزل اشغال شود در حالي كه يك معمار مجرب چيدمان را به گونه اي انجام مي دهد

كه كم ترين ميزان فضا در آن اشغال شود.

 

البته وظيفه ي يك معمار تنها استفاده درست از فضا نيست

بلكه مهم تر از آن اين است كه فضا زيبا شود.

 

زيبايي فضاي منزل نيز داراي اهميت فوق العاده اي است و بايد به آن توجه اساسي شود

زيرا ساكنين آن منزل قرار است تا براي يك مدت طولاني در اين فضا زندگي كنند.

 

يكي از ديگر از دلايلي كه باعث پر اهميت شدن اين مساله مي باشد تاثيري است

كه فضاي منزل و چيدمان و اسباب و اثاثيه آن بر روي روحيه ي افراد برجاي مي گذارد.

 

در حال حاضر علم روانشناسي ثابت كرده است كه يكي از مواردي كه تاثير مستقيم

و بسيار مهمي بر روي افزايش نشاط و شادابي اعضاي خانواده دارد طراحي داخلي منزل مي باشد.

 

امروزه در كنار اهميت فوق العاده زيادي كه افراد براي زيبايي و چيدمان فضاي داخلي منزل خود دارند،

به سمت داشتن محيط كاري زيبا و جذاب نيز گرايش پيدا كرده اند

زيرا در روحيه كارمندان تاثيرات مثبت فراواني داشته و باعث مي شود تا بهره وري آن ها افزايش پيدا كند.

 

و به همين خاطر افرادي كه دوست دارند تا كارمنداني شاد و با بهره وري بالا داشته باشند

به مساله ي معماري اصولي و زيباي شركت خود اهميت زيادي مي دهند.

منبع: www.veriya.org